(Hans) Anker Paulsen

(Hans) Anker Paulsen
Sp.09
Født 26.10 1909
Død 19.12 2005

Bror: Harder Paulsen

Trener i Rollo fra 1958
Adresse Finnmarksgata  57, Oslo.

1928
07.10 Oslo Ottar Larsen                                    l
18.11 Oslo Arne Nilsen OAK                            w
18.11 Oslo Paul Pedersen Ørnulf                   w
AP bokset for Fagen

1929
05.10 Oslo Per Dahl                                           l
01.12 Oslo Henry Gade                                     w
01.12 Oslo Per Dahl                                           l
15.12 Oslo Per Dahl                                           w ko Junior NM innledn
15.12 Oslo Sigurd Johansen Larvik                w  Junior NM finale

1930
26.01 Stocholm N Karlsson                             l
09.02 Oslo Harald Samuelsen OAK              w tko2
16.03 Oslo Edvard Børresen                           w  Oslo Mester Junior innledn
17.03 Oslo Per Dahl                                          w Oslo Mester Junior finale
11.08 Oslo Walter Hauge                                 w
11.08 Oslo Per Dahl                                          w
26.10 Oslo Wolski,Polen                                   w

1931
12.01 Oslo Walter Hauge                                  w
12.01 Oslo Paul Pedersen                                w
25.10 Oslo Clarke England                               w
25.10 Oslo Ole Røisland                                    l
06.11 Oslo Dælenegen Fredrik Johansen    oppvisn 2 runder


1932
20.09 Oslo Ukjent motstander                          w
23.10 Oslo N Karlsson                                       l tko3
24.10 Oslo Carl Andersen Danm                     l
28.11 Oslo J Reid Skottland                              w

1933
08.01 Oslo Walker, GB                                       w
29.01 Oslo Knut Gangeskar                              w 
12.02 Oslo Thure Ahlqvist                                     l
13.02 Oslo Walter Hauge                                   l
14.06 Oslo Thure Ahlqvist                                  l
04.10 Århus Wilhelm Beck                                 l ko2
06.10 Århus Edvard Petersen                            w
08.10 Ålborg Rye Hougaard                              w
20.11 Oslo Leif Ottersen Rjukan                      w
21.11 Oslo Per Dahl                                            w

1934
12.01 Oslo J Jelders, Holland                          w ko1
14.01 Oslo Sporthallen Sverre Pettersen      w
20.01 Birr, Irland O'Brien                                   w Norge.- Irland
09.03 Oslo Håkon Lind                                      ukjent
17.03 Oslo Carl Dehn                                        w   (NM innledn)
18.03 Oslo Sverre Olsen                                   w  (NM innledn)
19.03 Oslo Anders Larsen                                 l   (NM finale)
02.11 Oslo Gunnar Ramstedt                           w dq3
05.11 Oslo Olaf Gulbrandsen                           w

1935
20.01 Oslo Sverre Pettersen Fredrikstad       w 3-0
29.03 Bergen Alf Nythun, Bergen                         w NM innledning
30.03 Bergen Anders Larsen                                l  NM innledn

Uten dato:
Fogas, Ungarn                                                    w
Sannsynligvis februar eller september 193146 kamper  32 seire 12 tap 1 ukjent 1 oppvisning

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits